naam fiscaal nummer 85223.09.120 Stichting, doel, wijze benoeming en ontslag der bestuurders, gemeente waar zetel, de bestemming van het overschot na vereffening van de St. in geval van ontbinding