Parri woonzorg initiatief

In de maatschappij is het nodig dat er naast voorzieningen voor groepen er ook individuele voorzieningen zijn als er specifieke problemen zijn. Bewaking van één kamerlid, opsluiting van één gevangene in isolatie, zorg aan één persoon als een specifieke omgeving en specifieke medebewoners nodig zijn. Zo wordt het algemeen belang ook gediend bij individuele exceptionele voorzieningen.
Omdat reguliere woonvoorzieningen niet altijd adequate zorg kunnen bieden is er een wooninitiatief opgezet die beter kan inspelen op de zeer specifieke zorgvraag van de cliënt,
(extreme zorgvraag op meerdere gebieden) en omgeving (medebewoners) en huisvesting (rolstoelgebruik en inwonende hulpverleners). Hierdoor wordt automutilatie voorkomen.
Over het algemeen wordt gezegd dat een woonvorm slechts mogelijk is met 4 personen. Maar dat komt omdat de instellingen die de zorg leveren ook nog een flinke overhead incasseren waardoor de uurlonen hoog zijn. Door direct hulpverleners in dienst nemen van de budgethouder of van een kleine Stichting zonder betaalde bestuurders, wordt dit doorbroken.

Doelstelling: Het doel is zorg en opvang (huisvesting) te geven aan gehandicapten van wie de opvang in reguliere instellingen niet mogelijk is, zelfs proefondervindelijk mislukt is, met verergering van de aandoeningen en handicaps. In een omgeving waar verdere ontwikkeling mogelijk is.
Thuis ging het goed wegens de voortdurende aandacht door meerdere personen die kennis hadden van de specifieke reacties van Parri. Een neiging tot automutilatie als niet alles volgens schema verliep en bij elke overgang.