Extreme zorgvraag

Wegens de meervoudige handicap verstandelijk, lichamelijk, motorisch en somatisch, met gedragsproblemen is ervaring in deze richting nodig of wordt er door meelopen gekeken of begeleiding door de hulpverlener mogelijk is. Begeleiding is 24 uur per dag nodig, ook met 2 personen, de hulpverleners moeten daar elk een deel van nemen, ook in het weekeinde. Ook in een instelling is individuele begeleiding en vaak 2 personen nodig. Dit blijkt uit de begeleiding op het Activiteitencentrum WIO, wat ook in het zorgplan daar staat.
Het is gelukt om nu met 10 personen contracten te hebben, plus nog 1 huishoudelijke hulp die ook kan begeleiden. Door videotraining onder leiding van een psycholoog en revalidatiearts wordt de begeleidingswijze geharmoniseerd en bijgeschaafd. Ongeveer 10 keer per jaar voor alle contacten, en via ook chauffeurs.
De stichting moet dit beleid voort zetten, het in dienst nemen en tewerk stellen van personeel